Skoledagen på Kirkeparken

Skoledagene på Kirkeparken begynner klokken 08:00 og avsluttes 15:30. Innenfor dette tidsrommet legges både undervisning og studietimer.

Timer som ikke er belagt med undervisning vil normalt kunne brukes som studietimer, men skolen kan gjøre endringer for å legge til rette for andre aktiviteter i disse timene.

Bruk av 4. økt, onsdag

4.økt (7. og 8. time) onsdag er lærernes møtetid på skolen. I denne tiden åpner skolen opp for bruk av gymsaler og aktivitet som elevene i stor grad styrer selv. Tiden vil også kunne bli brukt til andre formål, som f.eks. MOT-økter.