Særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen

Ved behov for særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen, kan dette søkes om ved å benytte nettbasert søknadsskjema på ostfoldfk.no/skjema

Spesialpedagogisk rådgiver i elevtjenesten kan veilede om innholdet i de ulike tilretteleggingene og i utfylling av søknadsskjema. Mulighetene for tilrettelegging er ulike, og er ment for å kunne legge forholdene til rette slik at elever med utfordringer i tilknytning til gjennomføring av prøver og eksamener kan få vist kompetansen sin. Eventuelle tiltak under eksamen skal kunne prøves ut på forhånd i løpet av skoleåret. Frist for å søke er 30.09.