IT-hjelp og skole-PC

På skolens IT-avdeling kan du få hjelp til installasjon/bruk av diverse programvare tilknyttet undervisningen. Vi utfører også reparasjoner og re-installering av PC-en din.

IT-avdelingen har ansvar for alt AV-utstyr i klasserommene.

Jeanette Roholdt er systemansvarlig. Hun driver også IKT-hjelpen på torsdager sammen med Nora Skybak i biblioteket.

Erik Frydenlund er IT-tekniker og underviser i ulike IT-fag på skolen.

Sindre Jansen Vedå og Markus Bergsvenstuen er lærlinger på avdelingen.

Sted og tid

IT-avdelingen holder til i 2. etasje i B-bygget. Den er åpen alle skoledager 07.45 - 15.30.

Kontakt

Jeanette Roholdt
E-post
Telefon 69 20 28 83
Mobil 976 73 073
Erik Frydenlund
E-post
Telefon 69 20 27 49
Markus Bergsvenstuen
E-post
Sindre Jansen Vedå
E-post