Privatisteksamen ved Kirkeparken

Når skal du ha eksamen? Er det rundskriv jeg må kjenne til? Her finnes noen svar.

Tavle med ordet privatist - Klikk for stort bilde Shutterstock

Som privatist må du selv sørge for å melde deg opp til eksamen.

Privatister er:

  • de som har fått IV i standpunkt
  • de som ønsker å forbedre karakteren i et fag
  • de som ønsker å ta tilleggsfag
  • de som følger et kurs hvor det ikke gis standpunktkarakter.

Privatister melder seg opp til eksamen på http://www.privatistweb.no/

Prøveavgift for privatister er kr 2302,- for de som har karakter i faget og
kr 1150,- for de som ikke har karakter i faget 

Oppmelding til eksamen om høsten må skje i perioden 1. september til 15. september, mens en må melde seg til eksamen i perioden 15. januar til 1. februar dersom en skal ta eksamen om våren.

Her finner du som privatist noen viktige opplysninger fra

Utdanningsdirektoratet og Østfold Fylkeskommune.

Opplysninger ellers om eksamen og viktige rundskriv finner du på Utdanningsdirektoratets side.

Forslag til leseliste i norsk

 
 
 

 

Kontakt

Jonas Skurtveit
E-post
Telefon 69 20 29 12
Mobil 476 21 835
Siv Cathrine Skøien
E-post
Telefon 69 20 27 54