Voksenopplæring

Kirkeparken tilbyr også voksenopplæring på kveldstid.

Kontakt Anders Rekaa for mer informasjon.

Her en oversikt over hvilke lærebøker som brukes i de ulike fagene på voksenopplæring på Kirkeparken

Kontakt

Anders Torbjørn Rekaa
E-post
Telefon 69 20 27 28
Mobil 416 55 288