Voksenopplæring

Kirkeparken tilbyr også voksenopplæring på kveldstid.

Kontakt Jonas Skurtveit for mer informasjon.

Her en oversikt over hvilke lærebøker som brukes i de ulike fagene på voksenopplæring på Kirkeparken

Kontakt

Jonas Skurtveit
E-post
Telefon 69 20 29 12
Mobil 476 21 835