Tilrettelagt opplæring - TO

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål i hovedsak hentet fra den generelle delen av læreplanen og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram.

På Restaurant- og matfag får en gruppe elever delta i noen programfag (praktisk arbeid på kjøkkenet) sammen med andre klasser. For alle elevene legges det vekt på praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i voksenlivet.

Noen av elevene går to år på skole og to år som lærekandidat. De som skal videre til dagsenter får tilbud om vg3 i skole etter to år på yrkesfaglig programfag. Vi anbefaler elevene å søke enten Restaurant- og matfag eller Service og samferdsel.

Elevene på TO har ulike funksjonsvansker og ulike behov. Det blir det tatt hensyn til. For tiden har TO to elevbedrifter. Restaurant- og matfag har "Knasende sprøe", som blant annet lager knekkebrød for salg. Service og samferdsel har "Kirkeparken hageservice", som tar oppdrag med å ordne i hager til privatpersoner.