Tilrettelagt opplæring - TO

Tilrettelagt opplæring består pr i dag av 3 grupper. Sesam (søkere til service og samferdsel), RM (søkere til restaurant og matfag) og Basen (søkere til både restaurant og matfag - og service og samferdsel). 

Elevene på TO har ulike funksjonsvansker og ulike behov. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål i hovedsak hentet fra ny overordnet del av læreplanen og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram. 

Noen av elevene går to år på skole og to år som lærekandidat. De som skal videre til dagsenter får tilbud om vg3 i skole etter to år på yrkesfaglig programfag.  På Restaurant- og matfag får en gruppe elever delta i noen programfag (praktisk arbeid på kjøkkenet) sammen med ordinære klasser. For alle elevene legges det vekt på praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i voksenlivet.  Fellesfagene «bakes» i stor grad inn i praktiske fag. 

Hver gruppe har sin elevbedrift: 

  • RM: Knasende sprøe (lager knekkebrød og kaker). 
  • Sesam: Hageservice (hagearbeid hos kunde, vedproduksjon og salg). 
  • Basen: Kaker og krutt (lager granola, energibarer og tennbriketter). 

Hvor er vi – hvor skal vi – hvordan kommer vi dit? 

«Livsmestring»