OT-klasse

Elevene i OT-klassen er mellom 16 og 20 år og skal motiveres tilbake til utdanning eller arbeid. For nærmere informasjon, kontakt Stina Frosterød.

Kontakt

Stina Frosterød
E-post
Telefon 69 20 28 86
Mobil 915 29 192