Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Når vi har ledige stillinger blir de utlyst her.

Kirkeparken videregående skole har ledig  undervisningsvikariat  i  naturfag og matematikk ca 108%, av dette er 22,69% ved voksenopplæringstilbudet på kveldstid.

Kirkeparken videregående skole har ledig undervisningstillinger i Idrett- og kroppsøvingsfagene ca 160%, av dette er 100% vikariat til 31.12.2019.