Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen ledes av Ann Christin Skogum Jorås.

Hun er også kontaktperson for utleie av skolens lokaler.

Kontakt

Ann Christin Skogum Jorås
Renholdskonsulent
E-post
Mobil 992 70 094