Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen ledes av Ann Christin Skogum Jorås.

Hun er også kontaktperson for utleie av skolens lokaler.

Kontakt

Ann Christin Skogum Jorås
E-post
Telefon 69 20 27 69
Mobil 992 70 094