Arbeidsmiljøutvalget 2018/2019

Arbeidsmiljøutvalget 2018/2019
  Representant Vararepresentant  
Arbeidstakersiden

Oddmund Ytrehorn (hovedvernombud)

Jørn Zachariassen

Øystein Lunde

Inger-Johanne Nielsen

Kari Bakke Tretteteig

 

Lars Havstam

Ann Christin Skogum Jorås

Kristin Ruud Korbøl

Stein Kvist

Anita Solberg

Arbeidsgiversiden

 

Lasse Thorvaldsen (rektor)

Tore Nyheim (ass. rektor)

Kjetil Langø (utdanningsleder)

Anders Rekaa (HMS-ansvarlig / leder i AMU)

 
Elevrepresentanter

 

Fredrik Kihl (2STUC)

Ragnhild Margrethe Sjølie (1STUA)

Theo Nørving Viken (2ISFA)