Arbeidsmiljøutvalget 2019/2020

Arbeidsmiljøutvalget 2019/2020
  Representant Vararepresentant  
Arbeidstakersiden

Oddmund Ytrehorn (hovedvernombud)

Jørn Zachariassen

Øystein Lunde

Inger-Johanne Nielsen

Kari Bakke Tretteteig

Lars Havstam

Ann Christin Skogum Jorås

Kristin Ruud Korbøl

Stein Kvist

 

Arbeidsgiversiden

Rektor Lasse Thorvaldsen

Ass. rektor Kjetil Langø 

Anders Rekaa (HMS-ansvarlig / leder i AMU)

 
Elevrepresentanter