Ansettelsesrådet 2019/2020

Ansettelsesrådet 2019/2020
  Medlemmer Varamedlemmer

Arbeidstakerrepresentanter

Morten Haga (NL)

 

Jørn Zachariassen (NKF)

 

 

Anne Kjærnes Bratland (NL)

Tone Søs Kjærnes (UF)

Ann Christin Skogum Jorås (NKF)

Nora Skybak (BF)

Arbeidsgiverrepresentanter

Rektor Lasse Thorvaldsen

Ass. rektor Kjetil Langø

Utdanningsleder Marianne Gurrik
Elevrepresentanter Marie Adele Amble Jensen (3KDAA) Sol Pedersen (1MDAA)