Ansettelsesrådet 2018/2019

Ansettelsesrådet 2018/2019
  Medlemmer Varamedlemmer

Arbeidstakerrepresentanter

Morten Haga (NL)

Hallstein Rosnes (UF)

Jørn Zachariassen (NKF)

Anne Celius (DELTA)

 

Anne Kjærnes Bratland (NL)

Tone Søs Kjærnes (UF)

Ann Christin Skogum Jorås (NKF)

Nora Skybak (BF)

Arbeidsgiverrepresentanter

Rektor Lasse Thorvaldsen

Ass. rektor Tore Nyheim

Utdanningsleder Kjetil Langø

Utdanningsleder Marianne Gurrik
Elevrepresentanter Anton Liseth Lundem (1STUA) Franz Thomas Huschka (2STUB)