Helsefremmende skole og nærmiljøarena

Kirkeparken har nå blitt en helsefremmende skole. Kort fortalt vil det si at vi har økt fokus på kosthold, aktivitet og psykososiale tiltak.

Gratis tilgang til havregrøtfrokost to ganger i uken er et av disse tiltakene.

Et annet tiltak er at vi har åpent trimrom og gymsal D i 4. økt tirsdager og midttimen torsdager.

Skolen som nærmiljøarena

Vi er også en av to videregående skoler i Østfold som forsøksskole i prosjektet "Videregående skole som nærmiljøarena".

Kontakt

Merete Krogstad
E-post
Telefon 69 20 28 66
Jørn Alexander Berge-Martens
Miljøterapeut
E-post
Telefon 69 20 27 17