Personal- og økonomileder

Personal- og økonomileder Enid Kongshaug har ansvar for skolens personal- og økonomiarbeid og for planlegging og utvikling innenfor begge områder. Hun er leder for skolens kontoravdeling.

Kontakt

Enid Kongshaug
personal- og økonomileder
E-post
Telefon 69 20 27 09
Mobil 402 48 545