Leder for støttefunksjoner

Ann Christin Skogum Jorås er leder for skolens støttefunksjoner. Hun er leder for skolens kantine, driftsavdeling og renholdsavdeling. Hun har også ansvaret for utleie av skolens lokaler utenom skoletid.

Kontakt

Ann Christin Skogum Jorås
Renholdskonsulent
E-post
Mobil 992 70 094