Fagleder norsk og samfunnsfagene

Anne Bratland Kjærnes er leder for språk- og samfunnsfagseksjonen.

Kontakt

Anne Kjærnes Bratland
E-post
Telefon 69 20 28 32
Mobil 915 85 617