Viktig informasjon til kandidater som skal avlegge skriftlig eksamen ved Kirkeparken vgs våren 2020

Det forventes at alle kandidater som møter til skriftlig eksamen ved Kirkeparken har satt seg inn i all informasjonen i denne artikkelen.

Klikk for stort bilde 

Smittevern

Kandidater som ikke kan møte til eksamen:

 • Kandidater med bekreftet covid-19.
 • Kandidater med luftveissymptomer
  • Kandidater skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte til eksamen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Kandidater som er nærkontakter / husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19.
 • Kandidater som er i isolasjon/karantene.

Kandidater kan møte til eksamen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan kandidater og ansatte møte opp dersom de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan kandidaten møte til eksamen og på jobb som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer
 • Kandidater med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på eksamen.

Håndvaskrutiner:

 • Når man kommer til eksamensstedet
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Før og etter lufting

Alle kandidater forventes også å sette seg inn i hele smittevernveilederen som kan finnes her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/

Forberedelse før eksamen

Kandidater må huske å ha følgende klart før de møter til eksamen:

 • Ha med gyldig legitimasjon. (Bankkort med bilde, førerkort eller pass. For elever ved Kirkeparken er også skolekort regnet som gyldig.)
 • Ha med egen mat og drikke. (Det vil ikke bli anledning til å handle mat eller drikke under eksamen.)
 • Brukernavn og passord for pålogging på pc må være opprettet. (Gjelder ikke kandidater som er elever ved Kirkeparken, disse kan bruke brukernavn og passord som de bruker til vanlig.)
 • Filer som ønskes tilgjengelig under eksamen må medbringes på minnepenn. (Gjelder ikke kandidater som er elever ved Kirkeparken, disse bør kopiere filer som ønskes tilgjengelig til «min hjemmekatalog»)

Eksamensdagen

 • Kandidater skal møte utenfor inngang E klokken 08.10 på eksamensdagen. Det vil være kontroll av legitimasjon rett innenfor denne inngangen. Det er ikke tillatt å bruke andre innganger enn inngang E ved ankomst til eksamen. (Se bilde nedenfor for kart som viser inngang E.)
 • Elevene ved Kirkeparken starter skoledagen 08.00, så det er ønskelig at kandidater til eksamen ikke møter for tidlig for å unngå store ansamlinger utenfor inngangen.
 • Når legitimasjon er kontrollert vil kandidater bli vist videre til stasjon der de må levere fra seg mobil/klokker og liknende som ikke kan medbringes inn i eksamenslokalet.
 • Når kandidater har levert mobil, klokker etc. vises de videre til garderobe for grundig håndvask. Etter håndvask går kandidat videre inn i gymsal. Når kandidat kommer inn i gymsal skal de vente til vakt kommer og viser de til anvist plass.
 • Kandidater forblir på anvist plass under hele eksamen, det er ikke tillatt å bevege seg rundt i eksamenslokalet. Kontakt vakt ved behov for toalettbesøk eller liknende.
 • Når kandidat har levert eksamen får de tilbake innlevert utstyr. Kandidat forlater deretter eksamenslokalet gjennom samme garderobe som ved ankomst og forlater skolebygget gjennom inngang E. Det er ikke tillatt å bevege seg rundt i skolebygget etter endt eksamen.

Klikk for stort bilde Google Earth