Til skolens elever og deres foresatte: Praktisk informasjon vedrørende åpning av skolen mai 2020

Vi viser til tidligere utsendt informasjon vedrørende åpning av skolen. I dette brevet får dere en del praktisk informasjon om hvordan man skal forberede seg og hvordan man må opptre på skolen.

Klikk for stort bilde 

Før du drar til skolen ber vi om at du pakker med deg matpakke da skolens kantine er stengt, ta også med skole-PC. Elever med langt hår bes om å feste dette med strikk, legg igjen smykker og ringer hjemme. Ha på rent tøy. Skolen vil ha 3 åpne innganger, begge A-inngangene i Fugleberget og E-inngangen ved MDD.

Ved inngangene vil det være desinfiseringsstasjoner som vi ber alle benytte før man går direkte til sitt klasserom. Store deler av skolen er stengt med sperrebånd, og vi unngår ansamlinger i fellesarealer, ved pauser befinner man seg enten i klasserom, eller så går man ut av skolebygget, atriet mellom bygg D og E vil også være åpent. Det er viktig at samtlige til enhver tid holder god avstand til medelever og ansatte, minimum 1 meter.

Ved oppstarten vil dere motta en del praktisk informasjon fra kontaktlærer om smitteverntiltakene før skolearbeidet begynner.

Hvert trinn får en dag i uken fordelt på tre ulike ukedager:

 • VG3: tirsdag 12.05

 • VG2: onsdag 13.05

 • VG1: torsdag 14.05

Disse skoledagene varer fra 08:00 - 15:30. Dette for å ta hensyn til skoleskyss.

Det presiseres at vi fortsetter den digitale skolehverdagen på de dagene det ikke er oppmøte på skolen. 

Oversikt over klasserom

Disse klasserommene skal benyttes. Det vil bli gjort i stand grupperom og avlastningsrom som kan brukes der hvor det er behov for enkeltsamtaler eller gruppeundervisning.

Klikk for stort bilde Vi ber elever og foresatte lese informasjonen under grundig. Ta kontakt med kontaktlærer ved spørsmål.

Hvem skal møte på skolen?

Elever skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer, som nevnt under. Etablerte hygienetiltak vil redusere risiko for smittespredning.

Elever skal ikke komme på skolen:

 • Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen, skal han eller hun dra hjem. Eleven bør ikke benytte offentlig transport, men bli hentet på skolen. Elevene skal vente på eget rom eller ute der det ikke er andre. Det er egne rutiner for rengjøring av rom der det har vært syke personer.

Vi henviser til helsemyndighetenes råd, for eksempel fhi.no når det gjelder elever med kronisk sykdom.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Elever bør ikke bruke håndsmykker og ringer.

Elever og ansatte skal vaske hender (grundig i minst 20 sekunder):

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel ved hovedinngangen).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene:

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

Det er etablert forsterket renhold på skolen på alle utsatte områder, for eksempel blir pulter og utstyr, dørhåndtak, trappegelendre med mer rengjort minimum daglig. Toalettrom blir rengjort 2 – 4 ganger daglig.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming skal unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
 • Alle må ta et ansvar for at større samlinger skal unngås. Elevene skal holde minst én meters avstand i alle situasjoner, også ute i friminuttene.
 • Friminutt skal holdes ute eller på verkstedet/klasserommet. Elevene skal ikke oppholde seg i ganger og på fellesarealer unødvendig.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene må ha med egen mat og drikke. Kantinen er stengt inntil videre.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, pc og lignende. Vi har rutiner for rengjøring av arbeidsverktøy.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.


Lasse Thorvaldsen
rektor