Til deg som er elev eller foresatt ved Kirkeparken

Informasjon om det praktiske vedrørende skolen, digital opplæring og skolegang.

Klikk for stort bilde    

Det er bemanning på skolen hver dag kl. 10.00 – 14.00. Dørene er stengt, men hvis du ringer kontoret på tlf. 69 202710, vil noen lukke opp for deg. Det er fortsatt greit å komme for å hente bøker, kjøpe lader osv. For vareleveringer o.l. kan vaktmesterne kontaktes: Jørn Zachariassen tlf. 995 61 029 eller Roy Forsell tlf. 464 28 562.

Trenger du hjelp til PC, kjøpe lader kan du ringe IKT på tlf. 69202760. Eller du kan kontakte Jeanette Roholdt på tlf. 976 73 073, på mail jeajoh9@ostfoldfk.no eller på chat i Teams.

TIL ELEVER:

  • All undervisning vil nå foregå digitalt. Lærerne vil kommunisere med dere, gi dere oppgaver, be om innleveringer og vurdere dere via digitale arenaer. Dere må følge med på Teams, Onenote, Outlook mail og sms. Lærerne kan også avtale andre digitale arenaer med dere.
  • Timeplanen er i utgangspunktet oppløst fordi vi vet at hjemmesituasjonen kan være krevende for mange, både elever og lærere. Vi gir derfor mest oppgaver med litt romslige frister slik at dere i stor grad kan styre tiden selv. Dette krever disiplin fra deres side, noe vi forventer at dere klarer.
  • Det kan allikevel være slik at lærerne har behov for å møte dere i Teamsmøter, Skype eller liknende. Det kan f.eks. være for å få til muntlige øvelser eller vurderinger. I slike tilfeller vil lærerne avtale tidspunkt med dere.
  • Foreløpig gjelder de vanlige reglene for vurdering. Du må vise læreren din kompetanse og følge opp innleveringer for at læreren skal kunne ha vurderingsgrunnlag på deg. Manglende vurderingsgrunnlag kan føre til IV.
  • Utdanningsdirektoratet har ikke gitt annen beskjed enn at standpunktkarakterer skal settes og eksamen avvikles. Vi forbereder for dette. Lærerne gir dere underveisvurdering.
  • Hvis du er syk og ikke kan følge opp skolearbeid må du legge inn fraværet ditt i Oppad og gi kontaktlærer beskjed.
  • Elevtjenesten kan kontaktes på mail eller telefon. Kontaktinfo finner du her på nettsiden.

TIL FORESATTE:

  • Forsøk å motivere for skolearbeid og behold så mange rutiner som mulig. Etterspør gjerne hva elevene gjør av skolearbeid, og ikke la dem snu døgnet selv om de styrer mye av tiden til skolearbeid selv.
  • Ta kontakt med kontaktlærer ved behov.

 

Lasse Thorvaldsen

rektor