Registrering av tilstedeværelse og fravær i denne perioden

Føringer fra UDIR og hvordan vi løser det på Kirkeparken:


Klikk for stort bilde

 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut følgende melding på sine nettsider:

“Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

 Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

 Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

På Kirkeparken gjør vi dette på følgende måte:

  • Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis.  Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
  • Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av kontaktlærere i perioden. Dette betyr ikke registrering formelt i Oppad, men heller som en løpende oppfølging av elever. Kontaktlærer har en sjekk med sine elever hver formiddag hvor elevene sjekker inn ved f.eks. å like melding i Teams. Kontaktlærer registrerer så tilstedeværelse (lag eget system for dette). Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.
  • Elevene melder til kontaktlærer om de er syke, og til faglærer hvis de ikke kan gjennomføre oppgaver.
  • Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen.
  • Skoleledelsen sørger for god og tydelig kommunikasjon ut til elever og lærere og foresatte om temaer som er relevante for opplæringen i denne unntakssituasjonen.