Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk.

Det ble en litt annerledes skolestart for klassen som har Politikk og menneskerettigheter i år. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kom på besøk og møtte elevene til en uformell spørretime.

Klikk for stort bildeJan Tore Sanner og elever etter timen May-Helèn Howard

Sanner startet med å kort fortelle om hva han og departementet hans jobber med angående barnehager og skoler i Norge, deretter åpnet han opp for spørsmål fra salen.

Og det var mye elevene gjerne ville ha svar på eller vite mer om. Kunnskaps- og integreringsministeren måtte først og fremst svare på spørsmål som direkte angår elevenes skolehverdag. Særlig var fraværsgrensen og elevenes psykiske og fysiske helse opp mot denne et aktuelt tema. Elevene spurte også om stipendordninger som de mener er for lave, "gratis skole"-prinsippet og hvordan det oppleves i forhold til utgifter til legeerklæring og andre ting som opptar dem i skolehverdagen. Hvis de ikke syntes Sanner svarte utdypende nok eller var uklar, var de ikke redd for å stille oppfølgingsspørsmål. 

Jan Tore Sanner måtte også svare på spørmål om regjeringens arbeid med privatisering av velferdstjenester, bomringer og internasjonale forhold som immigrasjon i Europa, så her var spennet stort.

Besøket ble holdt i David Vogts sal og også andre interesserte elever og lærere var med.

Det var en god og engasjerende time, og vi takker kunnskaps- og integreringsministeren så mye for besøket.

Klikk for stort bildeJan Tore foran elever og lærere i David Vogts sal

 

 

 

 

Klikk for stort bildeElevene hadde mange spørsmål