Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Klikk for stort bilde 

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.  

- Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.

- Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

Se mer om hvordan Viken fylkeskommune følger koronasituasjonen

TIL ELEVER PÅ KIRKEPARKEN:

All undervisning, oppgaver, innlevering og vurdering vil nå foregå digitalt på epost, Teams, Onenote, Youtube osv.

Alle må ta med seg PC, ladere og lærebøker hjem.

Timeplanene vil bli løst opp og dere vil motta oppgaver og oppdrag fra deres lærere digitalt. Dere må derfor følge med på de digitale mediene hvor dere kommuniserer med lærerne deres. Det kan være at lærere vil invitere dere til Skype-møter e.l. på bestemte klokkeslett, men da vil disse avtalene ligge på tider der faget ligger på opprinnelig timeplan.

Hvis elever er syke, må dere som vanlig legge inn fraværet deres i Oppad og gi melding til kontaktlærer.

Følg også med på skolens hjemmesider for mer informasjon.

TIL LÆRERE:

Timeplanen løses opp. Gi oppgaver og oppdrag med innleveringsfrister. Gi også underveisvurderinger og fokuser på at elever skal ha en standpunktkarakter i noen fag.

Hold god kontakt med nærmeste leder.

Unngå for mye personlige digitale møter på bestemte klokkeslett med elever. Hvis det allikevel er behov for Skype-møter e.l. bør disse legges på tidspunkt hvor faget ligger på opprinnelig timeplan.

Mer informasjon vil følge på mail og nettsider, så sørg for at dere følge med.

 

Mvh

Lasse Thorvaldsen

Rektor

Kirkeparken VGS