Informasjon om smittevern og skoleskyss

Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning av koronaviruset i skolebussene. Tiltakene vi har innført er i tråd med helsemyndighetenes veileder for smittevern i kollektivtransport.

Klikk for stort bilde 

Avstandskrav om bord

Helsemyndighetene anbefaler at passasjerene holder minst én meter avstand til hverandre i bussen. For å sikre at denne anbefalingen overholdes, vil alle bussene merkes med hvor man kan sitte (se vedlegg 1). Merkingen er ferdig montert på alle bussene i Østfold uke 21.

Tiltakene innebærer en reduksjon i antall sitteplasser på cirka 50 prosent.

Redusert kapasitet

Alle skolebusser kjører som vanlig, dvs de følger oppsatte rutetider, og dette kommer ikke til å endres. Men, avstandskravet om bord gjør at kapasiteten er halvert. Avhengig av hvor mange som reiser med skolebuss ved den enkelte skole, kan det skape utfordringer.

Vi har en kontinuerlig dialog med Vy buss og overvåker passasjertallene daglig for å se om noen skolebusser er fulle. Sjåførene har fått beskjed om at ingen elever skal nektes å være med skolebussen, selv om den er full. I tillegg er det viktig at skolens skyssansvarlig har god dialog med Østfold kollektivtrafikk om eventuelle utfordringer.

Vi ber de elevene som kan gå, sykle eller bli kjørt av foresatte om å velge bort bussen til og fra skolen i tiden fremover. Mange elever må pendle langveisfra og har ingen andre transportmuligheter. Det er viktig at vi prioriterer plassen til dem.

Retningslinjer under skoleskyss

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold én meters avstand når du venter på skolebussen.
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt.
  • Husk skysskortet, men du behøver ikke vise det til sjåføren.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete, og kun setene som ikke er merket.
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du ikke reise med skolebussen.

Kjøp av bussbilletter

Billettsalget hos sjåføren er stoppet som et smittevernstiltak. Det samme er tilgangen til billettmaskinen foran i bussen, der elevene vanligvis registrerer skysskortet sitt ved påbegynt reise. Elever uten rett til fri skyss må derfor kjøpe bussbilletter i ØstfoldBillett-appen. For de yngste elevene kan foresatte kjøpe bussbillett i appen og sende på SMS til barnet sitt. Det er også mulig å kjøpe månedskort i nettbutikken. Månedskortet starter automatisk dagen etter kjøp. De som ikke har et busskort, kan bestille dette gratis hos kundesenteret vårt.

Spesialskyss

Erfaringene etter at 1-4 trinn gjenåpnet, viser at det er langt flere endringer av hente- og leveringstider enn tidligere. Endringene blir nå, i motsetning til tidligere, meldt inn på svært kort varsel. Dette er krevende å håndtere, og vi anmoder skolene på det sterkeste om å planlegge start-og sluttider slik at antall endringsforespørsler kan bli redusert. Hvis antall endringer ikke blir redusert i vesentlig grad, vil det dessverre føre til at det tar lenger tid enn normalt før den bestilte skyssen kan iverksettes.

Godt samarbeid for trygg skoleskyss

Vi håper på et godt samarbeide om smittevern og skoleskyss også i tiden som kommer. Får vi elevene til å følge våre retningslinjer, skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en god og trygg måte.

Kontakt oss gjerne

Hvis du har spørsmål om spesialskyss, kan du ta kontakt med skoleskysskontoret på skoleskyss.okt@viken.no eller telefon 69 12 54 70.

Hvis du har henvendelser av mer generell karakter, kan du ta kontakt med oss på okt@viken.no eller telefon 69 12 54 60.

 

Med beste hilsen fra

Østfold kollektivtrafikk