Gratis tilbud om leksehjelp i realfag

Visste du at det finnes et gratis tilbud om leksehjelp i realfag?

Bøker og blyanter - Klikk for stort bilde Shutterstock

Det heter ENT3R og er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. 

ENT3R digital er personlig leksehjelp med lyd og bilde som er åpent hver mandag og tirsdag fra klokken 16.00 – 20.00. Det er studenter på ulike høgskoler og universitet som veileder elevene.

Du kan sjekke tiltaket og hvordan du får hjelp på hjemmesiden deres ENT3R digital