Godt besøkt fagvalgtorg

Torsdag i midttimen var det fagvalgtorg for vg1-elevene i Fugleberget.

Vg1-1 elevene på studieforberedende har mange spennende fag å velge mellom. Bare fra Språk-, samfunns- og øknomiseksjonen kan elevene velge mellom 8 ulike fag. Faglederne ved de ulike seksjonene hadde stands hvor de informerte og svarte på spørsmål som elevene måtte ha om de ulike fagene. Særlig godt besøk var Realfagseksjonen. Elevene hadde mange spørsmål, blant annet om ulikhetene mellom S- og R-matte. Anders Rekaa informerte og klargjorde.

Tirsdag 23. januar er fristen for å velge programfag til neste år.

Elevene registrerer valgene sine selv på blokkvalg.no