Gjennomføring av elevundersøkelse på Kirkeparken

Det er snart tid for gjennomføring av årets elevundersøkelse. I den forbindelse er skolen pålagt å gi alle elever informasjon om denne undersøkelsen. Under finner dere informasjonsskriv til elever og foresatte. Det vil også bli sendt ut sms til foresatte om at vi skal gjennomføre undersøkelsen, og hvor de finner ytterligere informasjon.

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde 

Skulle dere ønske skrivene på andre språk kan dere finne det her

Informasjon om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres sendes ut til kontaktlærerne, og det er de som finner tidspunkt for gjennomføring.

Håper flest mulig av dere benytter denne muligheten til å gi skolen en tilbakemelding på skolehverdagen dere opplever. Resultatene fra denne undersøkelsen brukes aktivt i skolens kontinuerlige utviklingsarbeid.