Elevundersøkelsen 2018

Elevene ved Kirkeparken gjennomfører elevundersøkelsen i løpet av ukene 42-44.

De vil få mer informasjon om denne, mulighet til å reservere seg fra å delta, hvordan gjennomføringen foregår og lignende av kontaktlæreren sin. 

Foreldre og foresatte kan lese mer om elevundersøkelsen i 

 
Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde Trine Sirnes