Dette er årets elevråd

Elevrådet har nettopp gjennomført en samling over to dager. 

Elevrådet 2018/2019 - Klikk for stort bilde

De har laget en årsplan over ulike aktiviteter og tiltak de vil gjennomføre for elevenes skolehverdag dette året.

De har også votert over årets solidaritetsaksjon, som fra nå av vil være et alternativ til Operasjon Dagsverk. Mer informasjon om hva denne aksjonen vil gå ut på vil komme senere. 

Representanter til de ulike råd og utvalg på skolen og i lokalsamfunnet har blitt valgt. Disse vil legges ut på skolens hjemmeside under "Råd og utvalg"

Takk for konstruktive dager og arbeidet dere legger ned for medelevene deres.