Den gode elev - vennlig

Se opp! Smil! Si "hei"!

Fra filmen "Den gode elev- vennlig" - Klikk for stort bilde

Elevrådet på Kirkeparken lanserte skoleåret 2014/2015 prosjektet "Den gode elev". Dette var som et svar til lærernes arbeid med å lage standarder for god undervisning. Sammen med alle elevene satte elevrådet ned noen punkter for hva en god elev er.

Den gode elev er

  • Strukturert
  • Respektfull
  • Pliktoppfyllende
  • Punktlig
  • Positiv

Årene etter har elevrådet videreutviklet dette prosjektet og valgt ut fokusord for året. Vi har hatt "Den gode elev - inkluderer" og "Den gode elev - våken".

I dag har årets elevråd lansert "Den gode elev - vennlig". Det skjedde med markering for alle elevene i Fugleberget. Elever fra MDD deltok med musikkinnslag, Jesper Phillips fortalte litt om historien til prosjektet og Håvard Johansen og Fredrikke Heiberg ga appell om årets ord. Vi fikk også se årets nye "Den gode elev - vennlig"-film og spilt en litt annerledes kahoot.

Musikkinnslag fra MDD - Klikk for stort bilde

 

 

 

Så hva vil det si å være vennlig?

Det kan være å møte på skolen med en positiv innstilling, både til andre elever, lærere og undervisning. Det handler om å være greie mot hverandre, inkludere andre og vise omsorg. Det er rett og slett i tråd med Kirkeparkens kjerneverdier. Det kan være så enkelt som å se opp og smile når man møter noen i gangen eller andre steder. Husk at for noen kan dette være det eneste smilet de får i løpet av skoledagen.

Og det har ringvirkninger. Når noen smiler og hilser på en, føler en seg ofte litt bedre med seg selv. En som har det godt med seg selv kan ha lettere for å si "hei" til en annen.