Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og i juni skal elevenes PC-er oppdateres til Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av tidligere skolearbeid innen 1. juni. 

  

Tenåringer holder hender oppe på hverandre

Det har vært enormt hyggelig å få dere elever tilbake på skolen denne uka. Som dere har fått beskjed om fra deres lærere, så vil det fortsatt være slik at hvert trinn har en skoledag pr. uke de neste ukene også.

  

Det forventes at alle kandidater som møter til skriftlig eksamen ved Kirkeparken har satt seg inn i all informasjonen i denne artikkelen.

 

Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning av koronaviruset i skolebussene. Tiltakene vi har innført er i tråd med helsemyndighetenes veileder for smittevern i kollektivtransport.

 

 

Myndighetene besluttet torsdag 07.05 at alle skoler skal gjenåpne fra mandag 11.05. Gjenåpningen forutsetter at skolen klarer å overholde de krav som stilles i en felles smittevernveileder. For at vi skal kunne få til dette på en forsvarlig og kontrollert måte, ut fra de forutsetningene Kirkeparken har, er vi nødt til å gjøre en god del tilpasninger som i sin tur gjør at de første skoledagene vil oppleves ganske annerledes fra hva vi forbinder med en vanlig skoledag.

 

Disse åpningstidene gjelder inntil videre:

 

Alle privatister bes sette seg nøye inn i informasjonen som gis i dokumentet

Møt opp utenfor inngang E (markert på bildet). Det vil komme noen og slippe dere inn ved avtalt tidspunkt.

    

 

 

Informasjon om det praktiske vedrørende skolen, digital opplæring og skolegang.

    

Hender skriver på PC

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

  

Denne flotte gjengen her utgjør Hage og ved UB. De har kvalifisert seg til NM for ungdomsbedrifter.