Kirkeparken 1

Undersøkelsen gjennomføres på Kirkeparken i uke 6. Alle elever får tilbud om å gjennomføre undersøkelsen.

 

 

Helsesykepleiere i Moss

Østfold fylkeskommune har i år bevilget midler slik at alle vg2-elever som ønsker å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, kan få denne vaksinen gratis.

Et eget vaksineteam fra helsesykepleierne i Moss stiller opp, inkludert vår egen Ragnhild Kvarum.

Logo til helsesøster på Kirkeparken

Hei, og godt nytt år!  

Fra 1. januar 2019 har alle helsesøstre i Norge fått ny yrkestittel! Vi heter nå helsesykepleiere i stedet.

 

Realfag

Denne invitasjonen gjelder foresatte til elever i Vg1 Studiespesialiserende (1STUA, 1STUB, 1STUC, 1STUD og 1STUE).

skolebokogtavle_1000_shutterstock

Visste du at det finnes et gratis tilbud om leksehjelp i realfag?

Logo: Helsesøster på Kirkeparken

Tilbud om gratis HPV-vaksine for jenter / unge kvinner født i 1991 og senere, utgår i desember 2018

Logo: Helsesøster på Kirkeparken

Vaksine mot hjernehinnebetennelse for vg3-elevene i de videregående skolene i Moss

Skolen

Elevene ved Kirkeparken gjennomfører elevundersøkelsen i løpet av ukene 42-44.

De vil få mer informasjon om denne, mulighet til å reservere seg fra å delta, hvordan gjennomføringen foregår og lignende av kontaktlæreren sin. 

Foreldre og foresatte kan lese mer om elevundersøkelsen i