I år fikk vi dessverre ikke holdt vår tradisjonelle avslutning for våre Vg3-elever. I stedet hadde vi klassevise arrangementer hvor det ble holdt taler, vist bilder og delt ut vitnemål. Vi har laget en video for det som var felles for alle klassene, og som også viser utdeling av årets hederspris til Theo Nørving Viken.

Vi avslutter et annerledes skoleår i ydmykhet og takknemlighet for alle flotte elever og ansatte. 

  

 

Det virtuelle skolekorets framførelse av Jahn Teigens "Min første kjærlighet".
   

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og i juni skal elevenes PC-er oppdateres til Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av tidligere skolearbeid innen 1. juni. 

  

Tenåringer holder hender oppe på hverandre

Det har vært enormt hyggelig å få dere elever tilbake på skolen denne uka. Som dere har fått beskjed om fra deres lærere, så vil det fortsatt være slik at hvert trinn har en skoledag pr. uke de neste ukene også.

  

Det forventes at alle kandidater som møter til skriftlig eksamen ved Kirkeparken har satt seg inn i all informasjonen i denne artikkelen.

 

Østfold kollektivtrafikk har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning av koronaviruset i skolebussene. Tiltakene vi har innført er i tråd med helsemyndighetenes veileder for smittevern i kollektivtransport.

 

 

Vi viser til tidligere utsendt informasjon vedrørende åpning av skolen. I dette brevet får dere en del praktisk informasjon om hvordan man skal forberede seg og hvordan man må opptre på skolen.

 

Myndighetene besluttet torsdag 07.05 at alle skoler skal gjenåpne fra mandag 11.05. Gjenåpningen forutsetter at skolen klarer å overholde de krav som stilles i en felles smittevernveileder. For at vi skal kunne få til dette på en forsvarlig og kontrollert måte, ut fra de forutsetningene Kirkeparken har, er vi nødt til å gjøre en god del tilpasninger som i sin tur gjør at de første skoledagene vil oppleves ganske annerledes fra hva vi forbinder med en vanlig skoledag.