Bøker og blyanter

Lenke til bibliotekets ressursside. Her finner du gode tips og inspirasjon

Vi har også en utstilling i biblioteket hvor alt er til utlån. Det vi ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek.

Ikke minst er vi bibliotekarer her for å hjelpe deg!

  

 

Og det var det selvfølgelig våre flinke elever på kokk- og servitørlinja som sto for.

De har hakket og malt, stekt og kokt lokale råvarer og satt sammen en herlig lunsjtallerken som deltagerne på konferansen kunne nyte.

Hvordan skal Europa være i framtiden? Hvilke tanker, ideer og inntrykk har ungdommer om Europa? Hva slags yttergrense skal Europa ha? Finnes det en europeisk identitet eller europeiske kulturelle strømninger … eller ikke? Dette er tema som noen av våre elever sammen med ungdommer fra andre land skal forsøke å belyse gjennom teaterprosjektet "Byggeplass Europa, eller Europa i forandring".

  

Illustrasjonsfoto

På Kirkeparken mener vi det er viktig med likeverd, inkludering og omsorg. Derfor er disse tre ordene noe mer enn ord hos oss. De er kjerneverdiene våre. Men vi hadde ikke vært en skole om ikke vi satte oss høye mål for læring og utvikling. Derfor er resultatbevissthet en fjerde kjerneverdi hos oss.