Spesialpedagogisk rådgiver

Alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Spesialpedagogisk rådgiving kan handle om rådgivning og hjelp ved

  • Lese- og skrivevansker, dysleksi
  • Matematikkvansker, dyskalkuli
  • Konsentrasjonsvansker
  • Nedsatt syn eller hørsel
  • Bevegelseshemming
  • Fagvansker
  • Behov for ekstra hjelp og støtte
  • Særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen
  • Tilpasning av fysisk miljø

Vi kan også henvise til andre hjelpeinstanser.

Sted

Du finner oss i "Rådgivergangen" i 2.etasje i B-bygget, over resepsjonen.

Kontakt

Guri Haveråen
E-post
Telefon 69 20 27 33
Merete Krogstad
E-post
Telefon 69 20 28 66