Rødt nivå resten av uke 5

Kjære alle elever.

Vi har nå fått beslutning fra kommuneoverlegen om at vi skal tilbake til rødt smittevernnivå fra i morgen, onsdag 03.02.

Klikk for stort bildeillustrasjonsfoto Trine Sirnes  

Det røde nivået innebærer at halvparten av elevene får undervisningen på skolen, den resterende halvparten følger undervisningen hjemmefra. Onsdag og torsdag er det elever tilhørende B-gruppene som skal være på skolen, A-gruppene holder seg hjemme. Fredag er det fagdag, her vil dere få beskjed fra lærer hvilke elever som skal være tilstede fysisk på skolen.

Kommunelegen forbereder oss på at vi skal tilbake til gult nivå fra mandag 08.02, da vil alle elever få sin undervisning på skolen. Kommunelegen forbereder oss samtidig på at vi må være klar til å gå tilbake til rødt nivå om smittesituasjonen endrer seg.

Vi har stor forståelse for at de siste dagers endringer med korte varsler er en påkjenning for dere elever. Dette er et utfordrende klima å jobbe i for lærerne og alle de andre på skolen. Jeg ber om at vi er rause med hverandre og har respekt for at forholdene vi nå jobber under rammer oss ulikt. Når vi er tilbake på skolen igjen er det viktig at vi følger opp de enkle smitteverntiltakene så godt som mulig, vi vasker hender, holder avstand, rengjør pulter ved klasseromsbytte og holder oss hjemme om vi er syke/har symptomer. Vær tydelig i kommunikasjon med kontaktlærer og faglærere om eget fravær, gi ditt bidrag til at de neste dagene gjennomføres smidig og forutsigbart.

 

Med hilsen

Kjetil Langø

Konstituert rektor

Til toppen