Presisering: Kirkeparken er på gult nivå

Forrige uke ble det sendt ut en melding om at alle videregående skoler i Viken skulle gå over til digital hjemmeundervisning, og at bare noen praktiske fag og sårbare elevgrupper kunne få undervisning på skolen.

Kirkeparkens B-bygning sett fra Dronningens gate - Klikk for stort bilde May-Helen Howard  

Denne beslutningen gikk da også lengre enn de nasjonale reglene for rødt smittenivå. Dette var en beslutning fra Viken sentralt, og ikke fra kommuneoverlegene eller skolene selv.

I løpet av helgen kom det beskjed fra Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen om at denne beslutningen var feil, og måtte omgjøres umiddelbart. Viken har ikke myndighet til å kreve rødt nivå i en hel region. Dette førte da til at vi i går ga alle ansatte og elever beskjed om at skolen vår åpen igjen på gult nivå.

Definering av smittenivået i Moss

Det er lokale helsemyndigheter ved kommuneoverlegen i hver enkelt kommune som definerer om smittenivået er grønt, gult eller rødt. I Moss definerer kommuneoverlege Kristian Krogshus smittenivået til gult nivå. Vi har full tillit til dette og har siden skolestart drevet skolen på dette nivået.

Kirkeparkens erfaring med smitte

På Kirkeparken har vi siden august hatt to smitteutbrudd. Det første var en elev på voksenopplæring på kveldstid. Moss kommune kontaktet oss om en smittet elev. Vi oversendte en oversikt over elever, og Moss kommune gjennomførte en smittesporing og satt involverte folk i karantene. Dette utbruddet ble stoppet der, uten at det spredde seg videre på skolen. Det andre utbruddet var en elev på Vg1 studiespesialisering. Eleven hadde deltatt i tre ulike undervisningsgrupper. Dette medførte at 54 elever og 6 lærere ble satt i karantene. Også dette utbruddet ble stoppet der uten at noen andre elever eller ansatte fikk påvist smitte.

Erfaringene våre tilsier at det kan skje smitte på en skole like mye som ellers i samfunnet, men når det har oppstått har vi kjapt fått kontroll uten at det har spredd seg. Helsemyndighetene sier at smitte påvirker skolene, men at de ikke kan se noen større spredning på skoler. Videre forteller de at lærere ikke er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper.

Skolen følger anbefalinger fra helsemyndighetene

Vi har full forståelse for at folk blir bekymret når Viken ber oss om rødt nivå og dette reverseres så fort. Vi har også forståelse for at mange synes det er rotete og uoversiktlig når slike ting skjer. Mange mener mye nå om smittenivå og grad av risiko. Skolen har full tillit til lokale og sentrale helsemyndigheter, og vi følger nøye opp anbefalingene vi får derfra.

Rødt nivå betyr ikke en nedstenging av skolen. Det er også på rødt nivå en forventning om at vi skal tilby elever undervisning fysisk på skole. Det er viktig å understreke at den store forskjellen mellom gult og rødt nivå er at 1 m-regelen skal gjelde i alle sammenhenger, også inne i klasserom. Dette gjør det vanskelig for oss å ha 30 elever samtidig i alle klasser. Skolens beredskapsplan for rødt nivå er å dele store klasser i to, en A-gruppe og en B-gruppe. Vi vil gi A gruppen undervisning på skolen mandag, tirsdag og onsdag, og B gruppen torsdag og fredag. Uken etter blir det omvendt osv. For grupper med få elever kan vi gjennomføre som normalt. Selv på rødt nivå skal altså elevene ha et undervisningstilbud fysisk på skolen.

På skolen har vi lett tilgang på håndvask, antibac og desinfeksjonsmidler. Vi opprettholder gult nivå så godt vi kan, men vi ser at det er utfordrende for ungdom å klare 1 m-regelen utenfor klasserom. Nedenfor vil vi igjen minne om hvilke regler som gjelder.

Nasjonale retningslinjene for de ulike smittenivåene:

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag
Til toppen