Digital opptaksprøve ved musikk- og danselinja på Kirkeparken

Til deg som skal søke skoleplass til vg1 til våren!

Har du tenkt å sette Musikk, dans og drama (MDD) på Kirkeparken som førstevalget ditt i vigo.no? Da vil du også bli invitert til å delta på digital opptaksprøve på skolen.

Klikk for stort bildeElever på musikk, dans og drama (illustrasjonsbilde) Dag Clausen   

Hvem kan delta på digital opptaksprøve?

Alle søkere som har Musikk, dans og drama på Kirkeparken som førstevalget sitt i vigo.no kan delta på digital opptaksprøve på Kirkeparken.

Hvordan melder man seg på digital opptaksprøve?

Etter at søknadsfristen i vigo.no har gått ut vil lærere på Kirkeparken kontakte alle søkere som har Musikk, dans og drama som førstevalg. Da vil søkerne få informasjon om hvor de kan sende inn sin digitale opptaksprøve.

Hvorfor bør du delta på digital opptaksprøve?

Du kan få verdfulle tilleggspoeng ved å sende inn digital opptaksprøve. Det er viktig å presisere at opptaksprøven er frivillig og vil ikke på noen måte trekke karakterene ned.

Du kan selv velge om du vil ta en opptaksprøve eller bare konkurrere med karakterer fra ungdomsskolen.

Det er til opplysning totalt 30 plasser på MDD på Kirkeparken. 15 plasser er til musikkelever og 15 plasser er til danseelever.

Hvor mange tilleggspoeng kan du få?

Poengskalaen som benyttes på opptaksprøven er 1, 7, 15 og 25.

Inntakskontoret legger poengene fra opptaksprøven til karakterpoengene fra ungdomsskolen. Karakterpoeng = karaktertall ganger 10.

Eksempel

En søker har 4,5 i snitt. Dette ganges med 10, altså er poengsummen 45.

  • Om søkeren deltar på digital opptaksprøve og oppnår 7 poeng, vil han få en total poengsum på 52 i MDD-inntaket (45 + 7 = 52)
  • Hvis samme søker med 4,5 i snitt får 15 poeng på opptaksprøven, vil han få 60 poeng i MDD-inntaket (45 + 15 = 60)
  • Får søkeren 25 poeng på opptaksprøven, vil han få en poengsum på 70 i MDD-inntaket (45 + 25 = 70)

Hva du må gjøre

Lag et opptak på maksimum 10 minutter totalt, film med mobilen din

For musikkelever

  1. Spill et stykke/syng en sang på ditt fordypningsinstrument som viser dine styrker.
  2. Spill/syng et bruksinstrument. Det er positivt å vise flere instrumenter hvis du behersker det.
  3. Si ditt fulle navn, fortell hvor du kommer fra. Fortell om din musikalske bakgrunn. Hvor lenge har du spilt, hvilken lærer, hva kan du om noter/musikkteori? Hva er din motivasjon til å søke musikklinja?

I tillegg kan du legge ved lenke til eventuelt annet opptak av deg selv.

For danseelver

  1. Du skal vise en solo på maks 2 minutter i valgfri teknikk, eller 3 øvelser i valgfri teknikk. Opptaket må vise deg i helfigur. Må filmes med mobil, pass på at du synes godt (ikke motlys, ikke for langt ifra) Vis fram dine styrker.
  2. Videre vil vi høre deg prate litt. Si ditt fulle navn, hvor du kommer fra, hvor lenge du har danset og motivasjon for å søke danselinja.

I tillegg kan du legge ved lenke til eventuelt annet opptak av deg selv fra en forestilling eller lignende.

Frist for innsendelse

Frist for å sende inn opptaket er torsdag 20. mai 2021

Se også

Utdanningstilbud - Musikk, dans og drama

Til toppen