Aktuelt

Praktisk informasjon rundt skolestart

Her har vi har samlet noe informasjon som vi tror du vil trenge når du starter på Kirkeparken. Hvis det blir store endringer i situasjonen vedrørende korona, vil det komme egen artikkel om det.  

Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet

På Kirkeparken mener vi det er viktig med likeverd, inkludering og omsorg. Derfor er disse tre ordene noe mer enn ord hos oss. De er kjerneverdiene våre. Men vi hadde ikke vært en skole om ikke vi satte oss høye mål for læring og utvikling. Derfor er resultatbevissthet en fjerde kjerneverdi hos oss.    

Til toppen