Aktuelt

Presisering: Kirkeparken er på gult nivå

Forrige uke ble det sendt ut en melding om at alle videregående skoler i Viken skulle gå over til digital hjemmeundervisning, og at bare noen praktiske fag og sårbare elevgrupper kunne få undervisning på skolen.  

Gult nivå: Vi møtes på skolen tirsdag 10. november

Vi har fått kontrabeskjed fra Viken om hvilket nivå vi skal ha på smittevern.          

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Satte sitt preg på byen

Elevene i faget kunst og skapende arbeid jobbet tidligere i høst med stedsspesifikke kunstverk.          

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Velkommen til digitalt møte for foreldre og foresatte i Vg1

Vanligvis inviteres alle foreldre og foresatte til møte på skolen. I år kan vi ikke gjøre det, derfor har vi laget denne informasjonsvideoen. Har du spørsmål, finner du kontaktinformasjon på slutten av filmen. Du kan også søke etter informasjon eller ansatte her på hjemmesiden.  

Fjorårets avslutning for Musikk, dans og drama

Fra Udir: Syke personer skal ikke være på skolen

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  Les mer på Udirs hjemmesider    

Til toppen