Lytt til teksten
a a a

Skoleåret 2017/2018

Her finner du nyttig informasjon og opplysninger om de ulike råd og utvalg for skoleåret 2017/2018.

Skolerute 2017/2018

Les mer om Skolerute 2017/2018
Ordensreglement

De videregående skolene i Østfold har nå et felles ordensreglement.

Ordenreglementet på norsk og ulike språk.

Les mer om Ordensreglement
Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Skolen ønsker å ha et utvidet samarbeid med foresatte, også etter at du som elev er fylt 18 år.

Les mer om Samtykkeerklæring for elever over 18 år
Handlingsplaner

Det er utarbeidet handlingsplaner mot mobbing, vold, rasisme og diskriminering og mot rus.

Les mer om Handlingsplaner
Ferie og feriereiser

Vi minner om at det naturlige i hovedsak vil være å legge sine feriereiser til skolens felles, fastlagte ferier. 

Les mer om Ferie og feriereiser
Fraværsgrense

Fra 1.august 2016 er det innført en fraværsgrense i den videregående skolen.

Vi henviser til Utdanningsportalen for mer informasjon.

Les mer om Fraværsgrense
Privatisteksamen

Når skal du ha eksamen? Er det rundskriv jeg må kjenne til? Her finnes noen svar.

Les mer om Privatisteksamen
Elevrådsstyret 2017/2018

Elevrådsstyret for skoleåret 2017/2018:

Les mer om Elevrådsstyret 2017/2018
Arbeidsmiljøutvalget 2017/2018

Arbeidsmiljøutvalget for skoleåret 2017/2018:

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget 2017/2018
Ansettelsesrådet 2017/2018

Ansettelsesrådet for skoleåret 2017/2018:

Les mer om Ansettelsesrådet 2017/2018
Skolemiljøutvalget for skoleåret 2017/2018

Skolemiljøutvalget for skoleåret 2017/2018.

Les mer om Skolemiljøutvalget for skoleåret 2017/2018
Boklister for skoleåret 2017/2018

I vedlegget til denne siden finner dere lærebøkene som skal brukes kommende skoleår.

Les mer om Boklister for skoleåret 2017/2018
Ledige stillinger

 

Les mer om Ledige stillinger

Skolemiljøet

Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Du kan lese mer om dette på Udirs hjemmesider.

Skolerute 2018/2019

Se skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.